PTTK Ciechanów

Loading Flash movie...


KONTAKT

Biuro PTTK
06-400 Ciechanów
ul. Warszawska 33
(wejście od ul. Mikołajczyka)

e-mail: pttk@ciechanow.pl

tel. fax kon.
23 672 34 20
23 672 58 65
604 173 457

Czynne
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
9.30-16.00.

Zapraszamy


Znajdziesz nas na:


biuro
Loading Flash movie...

Podróżuj z nami

mazowsze.szlaki.pttk


Nasz partnerKatalog firm


ROCZNICA


Obchody rocznicy

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Ciechanów od lat organizuje rajdy rowerowe i piesze, spływy kajakowe oraz wycieczki krajoznawcze. Za jego pośrednictwem można pojechać do teatru czy na koncert.Przy oddziale działa koło przewodników. W ciągu roku oprowadzają oni około 30. grup turystycznych. W tym roku lokalny oddział PTTK obchodzi 50-lecie działalności. Z tej okazji 24 czerwca w dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie odbyło się jubileuszowe spotkanie. Historię Oddziału przypomniał jego prezes Ryszard Marut. O ruchu przewodniczym opowiedział Krzysztof Ostromecki, a Jerzy Pełka przybliżył początki dziejopisarstwa turystycznego. O PTTK mówili też Ewa Stangrodzka i Edward Lewandowski.Z okazji jubileuszu decyzją zarządu głównego zasłużonym dla PTTK wręczono odznaczenia i dyplomy. Medal za współpracę i pomoc dla ciechanowskiego Oddziału otrzymał Urząd Miasta. Obecna na uroczystości prezydent Ewa Gładysz podkreślała zasługi organizacji dla miasta. Spotkanie zakończył recital Jarosława Jar Chojnackiego znakomitego interpretatora piosenki poetyckiej.


Lightbox JS v2.0 | Test Page

Fragment recitalu Jarosława Chojnackiego

Jarosław Chojnacki

Prezes oddziału i kierownik biura witają gosci. Prezes PTTK R. Marut wręcza wiceprezydent E. Gładysz medal dla Urzędu Miasta za dobrą współpracę. Kierownik biura dzieli tort.

/powrót/

Copyright - PTTK Ciechanów 2012- grafika- Studio CAM'RAT