PTTK Ciechanów
Loading Flash movie...

baner

KONTAKT

Biuro PTTK
06-400 Ciechanów
ul. Krubińska 33

e-mail: agata@pttkciechanow.pl

telefon.


604 173 457

Czynne
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
10.00 - 18.00
sobota
10.00 - 14.00
Zapraszamy

NR KONTA

68 8230 0007 2006 3000 0256 0001Znajdziesz nas na:


Galeria
Biuro

MIASTO CIECHANÓW


CIECHANÓW...
...powstał na terenach zamieszkałych przez człowieka trzy tysiące lat p.n.e. Ślady wskazują na istnienie grodu na Farskiej Górze już w VII wieku n.e. Pierwsze pisemne wzmianki pochodzą natomiast z roku 1065. W połowie XIII wieku Ciechanów stał się siedzibą kasztelani, a w latach 1349 - 1520 siedzibą jednego z księstw mazowieckich. Data uzyskania przez miasto praw miejskich pozostaje nieznana. Jedynie przypuszczenia datują to wydarzenie około roku 1350.

Stary młyn i most na Łydyni


Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od "Farskiej Góry"...
...nazywanej kolebką miasta. Jest to sztucznie podwyższone wzniesienie, na którym posadowiony został niegdyś gród, a wokół niego ulokowało się podgrodzie. Warownia na Farskiej Górze, o konstrukcji drewniano ziemnej, otoczona palisadą zniszczona została w 1337 roku przez Litwinów pod wodzą księcia Olgierda. Z Farską Górą wiążę się także legenda o genezie nazwy miasta. Pochodzi ona od rycerza Ciechana, który uciekając z rodzicielskiego domu z ukochaną, rozbił tu obóz i urzeczony pięknem okolic postanowił tu osiąść. Dziś stojąc na wzgórzu możemy jedynie wyobraźnią dotykać tamtych czasów, bowiem dawno już nie ma średniowiecznych śladów, a na poczesnym miejscu stoi XIX w. neogotycka dzwonnica.Patrząc w dół w kierunku zachodnim widzimy gęstą ścianę drzew parkowych, która zasłania nam rzekę Łydynię, bagniste tereny przyrzeczne oraz całą dzielnicę lewobrzeżną miasta, kiedyś zwaną Tatary, teraz bardziej pospolicie "Bloki". Powstała ona stosunkowo późno bo dopiero w latach 40 ub. wieku, jako dzielnica niemiecka. Natomiast na sąsiednim wzgórzu, na miejscu dawnej pogańskiej świątyni, gdzie miejscowi czcili kult boga ognia Swarożyca, powstały zręby pierwszych chrześcijańskich budowli. Wzniesiono na nich na początku XVI wieku.

Kościół farny
nadając mu styl gotyku mazowieckiego (pierwsze wzmianki o parafii ciechanowskiej pochodzą z 1385 r.). Kościół zniszczony został podczas najazdów szwedzkich w XVII w., a potem wojen napoleońskich (spalono wówczas drewniane wyposażenie kościoła). Ze zniszczeń podnosił się powoli i z trudem. Generalny remont wg projektu architekta Stefana Szyllera przeprowadzono w latach dwudziestych ub. stulecia. Wówczas powstały piękne polichromie autorstwa znanego w Polsce polichromisty Władysława Drapiewskiego. Najstarszymi zabytkami w kościele są dwie kamienne kropielnice, znajdujące się w głównej i północnej kruchcie kościoła, datowane na przełom XV i XVI wieku oraz renesansowa płyta nagrobna, umieszczona obecnie na jednym z filarów nawy głównej. Płyta ta poświęcona jest zmarłemu w 1556 r. Stanisławowi Szczurzyńskiemu, właścicielowi majątku Szczurzyn pod Ciechanowem. Przedstawia ona postać rycerza w zbroi, w narożach umieszczono herby Ostoja, Pobóg, Lubicz i Prawdzic. Na innym z filarów nawy głównej możemy odnaleźć tablicę upamiętniającą przyjęcie sakramentu bierzmowania przez poetę Zygmunta Krasińskiego w 1922 r. Ponadto ściany i filary kościoła wypełniają tablice epitafijne i inskrypcyjne poświęcone dawnym mieszkańcom Ciechanowa, którzy prawdopodobnie spoczywają na przykościelnym cmentarzu. Przepiękne witraże w ostrołukowych oknachpowstały po II wojnie. Poprzednie posypały się z okien, wskutek jednego z pobliskich wojennych wybuchów. Na zewnętrznej południowej elewacji kościoła widnieje kartusz herbowy Krasińskich z piaskowca, umieszczony tu przez Wincentego Krasińskiego. Hrabia na Opinogórze mając wyrzuty sumienia, po zniszczeniach świątyni przez wojska napoleońskie, przekazał fundusze na jej renowację.Patrząc poprzez południowy mur okalający teren dawnego przykościelnego cmentarza zobaczymy pośród dorodnych kasztanów sylwetkę kościoła nazywanego do dziś ...

Klasztorkiem....
..(obecnie parafia p.w. Św. Tekli).Prowadzi do niego neogotycka brama dzwonnica.Kościół ten ufundowany został przez księcia mazowieckiego Ziemowita i jego żonę Eufemię w połowie XIV w.,dla sprowadzonych do Ciechanowa oo. Augustianów. Niegdyś trójnawowy, dziś znacznie pomniejszony i przebudowany, stał się również miejscem spoczynku zakonników. Zakon podzielił los setek polskich klasztorów i uległ kasacie po Powstaniu Styczniowym. Wewnątrz kościoła znajduje się XVIII w.ołtarz główny, ambona, organy i wmurowana w ścianę kruchty kościoła kropielnica oraz kilka pamiątkowych tablic. Polichromie wykonywał w 1920 roku Władysław Drapiewski. Przed wejściem do kościoła stoi pomnik św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży polskiej, pochodzącego z niedalekiego Rostkowa,-k/Przasnysza.

Farska Góra jest początkiem tzw.
Traktu Książęcego
biegnącego ulicami Kościelną, Ściegiennego i Warszawską, który zamyka średniowieczne zamczysko. My jednak zboczymy nieco z traktu i udamy się w kierunku sąsiadującego z Farską Górą pl. Kościuszki. Plac zwany niegdyś Zielonym Rynkiem, w średniowieczu byłcentrum miasta. Obecny skwer, podobnie jak cały stary rynek, ma kształt trójkąta. Znajduje się na nim zrekonstruowany w 1998 r. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej pomnik poświęcony poległym w latach 1918-920 żołnierzom Polskiej Organizacji Wojskowej. Północna część rynku zamknięta jest przez dawny budynek banku spółdzielczego, wzniesiony w 1925 roku. Obecnie jest tu siedziba...

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
- pielęgnującego tradycje licznej na terenach północnego Mazowsza szlachty zaściankowej. W muzeum obok kilku stałych ekspozycji prezentujących archeologię, sztukę ludową i przyrodę, organizowane są wystawy czasowe i spotkania muzealne. Przed muzeum popiersie Tadeusza Kościuszki.Z muzeum udajemy się ulicą Warszawską w kierunku północnym. U zbiegu ulic Ściegiennego i Warszawskiej wita nas pomnik patrona miasta św. Piotra. Po sąsiedzku jedna z niewielu w mieście secesyjnych kamieniczek, w którym mieści się m.in. redakcja "Tygodnika Ciechanowskiego. Obok również przedwojenny budynek, w którym mieści się hotel "Polonia" oraz oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z biurem informacji turystycznej (Warszawska 34). Kontynuujemy spacer ul. Warszawską, na której ulokowano wiele sklepów i instytucji usługowych,- przecinamy główną arterię Ciechanowa ul. Pułtuską (17 Stycznia) i dochodzimy do...

Rynku
Mocno zadrzewiony skwer zasłania, znajdujący się na północnej pierze i niezwykle cenny budynek neogotyckiego ratusza. Zaprojektowany przez architekta Henryka Marconiego i wzniesiony w 1845 roku jest nieprzerwanie siedzibą władz miasta Zatrzymajmy się chwilę na Rynku. Przypuszczalnie po zniszczeniu zamku na Farskiej Górze,powstał pomysł zlokalizowania książęcej siedziby w innym, bardziej dogodnym miejscu. Takim miejscem wydawało się zakole rzeki Łydynii odległe od pierwotnej siedziby o półtora kilometra w kierunku północnym. Na przełomie XIV i XV powstał na bagnach murowany zamek, a wokół niego powoli zaczął kształtować się nowy organizm miasta. Ciechanów w nowym miejscu otrzymał potwierdzenie praw miejskich w roku 1400.Obecnie ze starej drewnianej zabudowy Rynku nie zachowało się już nic. Możemy ją oglądać jedynie na rycinach i zdjęciach. Ostatni drewniany budynek rozebrano w 2003 roku. Zasadniczy układ rynku nie został jednak zmieniony i jest typowym rozwiązaniem urbanistycznym dla miast lokowanych na prawie chełmińskim. W 2006 roku Rynek otrzymał nazwę- plac Jana Pawła II.Schodzimy w dół ulicą Wodną do...

Zamku książąt mazowieckich
Po lewej stronie mijamy najstarszy zakład przemysłowy Ciechanowa - browar.Teren tu nizinny i bagnisty, przez wiekami wydawał się być trudno dostępny dla wrogów. Zamek wznoszono jako obronną warownię w wielkim trudzie. Poradzono sobie jednak wykorzystując pod podwaliny kamienie i utwardzając teren drewnianymi rusztami i gliną. Datowaniepoczątku budowy sięga połowy XIV w. Z zapisów natomiast wiemy, że w 1428 roku murator o imieniu Nikolas (Mikołaj) na zlecenie księciawykonywał prace budowlane na murowańcu", jak wtedy nazywano zamek. To dowód na to, że budowla stała już z początkiem XV wieku.Zamek wzniesiony został z cegły na planie prostokąta o wymiarach 57x48 m, z brukowanym dziedzińcem oraz dwiema basztami obronnymi. Dziedziniec ma wymiary kwadratu o boku 44 m. Do północnego muru przylegał budynek pałacowy składający się z piwnic i trzech kondygnacji. Od strony południowej, w narożnikach wschodnim i zachodnim, wymurowano wieże, które spełniały funkcje obronne. Po wyjeździe Bony z Polski zamek mocno podupadł, a dzieła zniszczenia dokończyli Szwedzi w 1655 r. Od tamtej pory zamek chylił się ku upadkowi. Podczas rozbiorów Polski, pod koniec XVIII w.,Prusacy rozebrali część mieszkalną i fragment wschodnich murów dla pozyskania średniowiecznej cegły jako materiału budulcowego.Stał się więc przez długie lata zamek malowniczą ruiną, która była artystycznym natchnieniem dla poetów, pisarzy, rysowników, a potem fotografów. Przyjeżdżał tu m.in. z sąsiedniej Opinogóry Zygmunt Krasiński, Maria Konopnicka (odwiedzała syna mieszkającego w Ciechanowie), Henryk Sienkiewicz, (umiejscowił w ciechanowskim zamku część akcji Krzyżaków m.in. pojedynek Zbyszka i Rotgiera), Stefan Żeromski (zwiedzał okolice podczas krótkiego pobytu w Szulmierzu).W latach 70. XX wieku z inicjatywy miejscowych miłośników zabytków mury odbudowano, a dziedziniec, baszty i podpiwniczenie zaczęto wykorzystywać do celów muzealnych, kulturalnych i rozrywkowych. Udostępniono do zwiedzania baszty z niewielką ekspozycją rycerską i znaleziskami archeologicznymi. Wielką atrakcję jest już samo przejście ciasnymi schodkami na korony obu baszt, skąd podziwiać można panoramę Ciechanowa. Z baszty zachodniej do wschodniej przejdziemy południową kurtyną dziedzińca, zobaczymy też loch, gdzie więziono obywateli Ciechanowa i okolic będących z prawem na bakier. Pieczę nad zamkiem sprawuje Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Początek XXI w. to dobre czasy dla zamku. Opracowany został szeroki program rekonstrukcji i dostosowania obiektu do potrzeb kulturalnych i turystycznych miasta i regionu. M.in. odbudowany zostanie tzw. dom duży. Całość finansowana jest z budżetu woj. Mazowieckiego. Jaki ostatecznie charakter przyjmie ta historyczna budowla kojarząca się z wszystkim z Ciechanowem pokaże najbliższa przyszłość.

Ciechanów dzisiaj
Miasto na przestrzeni wieków pełniło różne funkcje administracyjne. Zawsze było jednak centrum życia gospodarczego i kulturalnego co najmniej powiatu, a szerzej Ziemi Ciechanowskiej. W latach 1975 - 1999 Ciechanów był nawet stolicą województwa (w kraju takich województw było 49). Wpłynęło toznacząco na jego rozwój. Po kolejnej reformie administracyjnej stał sięna powrót siedzibą powiatu (ziemskiego). Dziś miasto liczy prawie 47 tys. mieszkańców. Od kilku lat liczba mieszkańców nie wzrasta, natomiast tuż za rogatkami miasta, w gminiewiejskiej Ciechanów, powstająliczne osiedla domów jednorodzinnych, które tworzą jeden organizm miejski.Samo miasto nadal się rozwija, przybywają nowi inwestorzy krajowi i zagraniczni.W dzielnicy przemysłowej, na ul. Niechodzkiej wyrosła w latach 90. ub. stulecia jedyna tego typu w kraju, olbrzymia drukarnia wklęsłodrukowa należąca do wydawnictwa Bauer. Drukuje kolorowe czasopisma na rynek polski i całej Europy środkowo-wschodniej. Przy ul. Mleczarskiej, we włoskiej firmie Delitissue produkuje się setki ton papieru toaletowego, chusteczek i ręczników. Na Mazowszu, ale i w całej Polsce znana jest firma Cedrob przy ul. Płockiej produkująca różnorodne wyrobyz drobiu. Natomiast w samym centrum miasta, przy ul. Mikołajczykapowstało centrum telekomunikacji. Rozwijają się firmy Fanar, Metaltech i inne.Ciechanów stwarza także szansę dla uczącej się młodzieży. Działają: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych. Pobliski Pułtusk podzielił sięlokalizacją Akademii Humanistycznej (dwa wydziały). Ciechanowianie mogąkorzystać zlicznych obiektów sportowo rekreacyjnych. Wiele z nich przybyło w ostatnich latach. Przy ul.17 Stycznia jest kryta pływalnia,lodowisko i nowoczesne hale sportowe. Stadion z kilkoma płytami piłkarskimi jest położony malowniczo nad Łydynią przy ul. 3 Maja.Rozgłos zdobywają cykliczne imprezy kulturalne, jak np. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka, które odbywają się każdego roku na przełomie czerwca i lipca. Gośćmi tych spotkań są polskie i zagraniczne zespoły ludowe. Ogólnopolski Festiwal Teatralny Dionizje przyciąga uliczne teatry z całego kraju. Co roku, w sierpniu do Ciechanowa i Opinogóry zjeżdżają szwoleżerowie. To widowisko plenerowe gromadzi mieszkańców i turystów, którzy mogą uczestniczyć bezpośrednio w odtwarzanej bitwie wojsk napoleońskich z z rosyjskimi.

Ewa Stangrodzka


Lightbox JS v2.0 | Test Page
Farska Góra Kościół Farny Klasztorek Muzeum
Secesyjna kamienica na rogu ulic Ściegiennego i Warszawskiej Deptak ul. Warszawska Rynek z neogotyckim ratuszem Zamek Książąt Mazowieckich


Copyright - PTTK Ciechanów 2012- grafika- Studio CAM'RAT