PTTK Ciechanów

Loading Flash movie...


KONTAKT

Biuro PTTK
06-400 Ciechanów
ul. Warszawska 33
(wejście od ul. Mikołajczyka)

e-mail: pttk@ciechanow.pl

tel. fax kon.
23 672 34 20
23 672 58 65
604 173 457

Czynne
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
9.30-16.00.

Zapraszamy


Znajdziesz nas na:


biuro
Loading Flash movie...

Podróżuj z nami

mazowsze.szlaki.pttk


Nasz partnerKatalog firm


ZARZĄD ODDZIAŁU


Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, jakie odbyło się w czwartek (18 kwietnia 2013 r.) wybrany został „nowy” zarząd naszego towarzystwa.
W jego skład wchodzą:

Krzysztof Sutyła - Prezes
Jolanta Chodkowska - Skarbnik
Agata Olszewska - Sekretarz
członkowie:
Andrzej Liwski,
Ewa Marciszek,
Elżbieta Nowak
Teresa Perdion
Mariola Pełka

Zarząd Oddziału PTTK Ciechanówów Zebranie Zarządu Oddziału PTTK Ciechanówów

LEGITYMACJE
Każdy z członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego po opłaceniu składki członkowskiej otrzymuje legitymację PTTK, będącą jednocześnie Kartą Rabatową PTTK.

Dzięki Karcie członkowie PTTK mogą korzystać z rabatów za usługi noclegowe w obiektach PTTK, w wypożyczalniach sprzętu turystycznego oraz za usługi gastronomiczne i przewozowe.

Każdy PTTK-owiec z opłaconą składką członkowską jest ubezpieczony od następstw nieszczęsliwych wypadków (NNW) na terenie Europy.

Karta rabatowa upoważnia też do określonych zniżek we wszystkich imprezach organizowanych przez PTTK w Ciechanowie.


Copyright - PTTK Ciechanów 2012- grafika- Studio CAM'RAT