PTTK Ciechanów
Loading Flash movie...

baner


KONTAKT

Biuro PTTK
06-400 Ciechanów
ul. Krubińska 33

e-mail: pttk@ciechanow.pl

tel. fax kon.
23 672 34 20
23 672 58 65
604 173 457

Czynne
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
12.00 - 15.00

Zapraszamy


Znajdziesz nas na:


Biuro
Podróżuj z nami
Przewodnicy

mazowsze.szlaki.pttk


Nasz partnerKatalog firm


OFERTACztery-kraje-w-siedem dni


ZARZĄD ODDZIAŁU


1. Jolanta Chodkowska - Prezes
2. Liwski Andrzej - Vice Prezes
3. Barbara Czaczyk
4. Mariola Pełka
5. Ewa Marciszek,
6. Elżbieta Nowak
7. Teresa Perdion
8. Krzysztof Sutyła
9. Agata Olszewska

Zarząd Oddziału PTTK Ciechanówów Zebranie Zarządu Oddziału PTTK Ciechanówów

LEGITYMACJE
Każdy z członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego po opłaceniu składki członkowskiej otrzymuje legitymację PTTK, będącą jednocześnie Kartą Rabatową PTTK.

Dzięki Karcie członkowie PTTK mogą korzystać z rabatów za usługi noclegowe w obiektach PTTK, w wypożyczalniach sprzętu turystycznego oraz za usługi gastronomiczne i przewozowe.

Każdy PTTK-owiec z opłaconą składką członkowską jest ubezpieczony od następstw nieszczęsliwych wypadków (NNW) na terenie Europy.

Karta rabatowa upoważnia też do określonych zniżek we wszystkich imprezach organizowanych przez PTTK w Ciechanowie.


Copyright - PTTK Ciechanów 2012- grafika- Studio CAM'RAT