PTTK Ciechanów
Loading Flash movie...

banerKONTAKT

Biuro PTTK
06-400 Ciechanów
ul. Krubińska 33

e-mail: agata@pttkciechanow.pl

telefon.


604 173 457

Czynne
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
10.00 - 18.00
sobota
10.00 - 14.00
Zapraszamy

NR KONTA

68 8230 0007 2006 3000 0256 0001Znajdziesz nas na:


Galeria
Biuro

NASZ REGION


Gołymin - Ośrodek


Wieś...
... gminno - parafialna, leżąca przy szosie krajowej nr 60, między Ciechanowem, Pułtuskiem i Makowem -Mazowieckiem. Dawniej zwana także Gołyminem Starym.Gołymin swoją nazwę zawdzięcza szlacheckiemu rodowi Gołyńskich (Golyńskich) herbu "Prawdzic", do którego wieś ta w okresie średniowiecza należała.Z tego też okresu pochodzi Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Ta okazała budowla z końca XV wieku, usytuowana przy wschodniej stronie dużego (jak na wiejskie warunki) rynku, może świadczyć o istotnym znaczeniu handlowym i kulturowym -tej miejscowości w dawnych czasach. Kościół został wybudowany w stylu Gotyku Mazowieckiego (czasami określany też jako Gotyk Krzyżacki. Po późniejszych przebudowach, posiada klasycystyczny ołtarz i neogotycki chór drewniany z barokowymi organami. W jego ołtarzu głównym, w lewym dolnym rogu obrazu Matki Boskiej można zobaczyć herb rodu Gołyńskich). Na prawej ścianie nawy głównej umieszczona jest tablica pamiątkowa i fotografia), a obok kościoła znajduje się klasycystyczny, wykonany z piaskowca - grób w którym spoczywa...

...Generał Karol Zieliński
Urodzony we Lwowie 28 kwietnia 1787 roku w rodzinie szlacheckiej (herbu Świnka). Karierę wojskową rozpoczyna 3 lipca 1808 roku od funkcji prostego żołnierza w 2 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego. Bierze udział w kampanii napoleońskiej w roku 1809. Szybko awansuje. Już 22 października 1810 roku zostaje porucznikiem, a dwa lata później kapitanem. Pod Napoleonem walczy w sierpniu 1812 roku. Za okazane męstwo w bitwie pod Smoleńskiem i Możejskiem zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej, a w 1813 roku - Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej. W wieku 33 lat otrzymuje awans na majora. W 1822 roku wstępuje w związek małżeński z Heleną Wołowiczówną. Jako podpułkownika jest jednym z pierwszych oficerów którzy poparli powstanie listopadowe. W roku 1831 Rząd Narodowy mianuje go nowym sekretarzem generalnym w Komisji Rządowej Wojny. Następnie w nowym rządzie Bonawentury Niemojowskiego, zostaje wiceprezesem tego rządu. Po kapitulacji Warszawy, przenosi się wraz z resztkami wojska i członkami rządu do Płocka, gdzie już jako generał dowiaduje się o upadku ostatniego bastionu Królestwa Polskiego, jakim była twierdza Zamość. Nie wierząc w sens dalszej walki gen. Zieliński podaje się do dymisji. Nie opuszcza jednak kraju. Rychło aresztowany zostaje osadzony w rosyjskim więzieniu gdzie przebywa od marca 1832 do września 1834 roku. Uwolniony, ale akt łaski...(ukazany w manifeście Cara Mikołaja I) stał się jednocześnie aktem kompromitacji osoby generała. Skutkiem tego emigruje na wieś. Ostatni rok życia spędził w odległym o 4 km. od Gołymina - Garnowie Dużym. Zmarł tragicznie, w wieku 48 lat, 22 września 1835 roku, pozostawiając żonę i pięcioro dzieci. Dwór w którym Karol Zieliński spędził ostatni rok swojego życia, niestety nie ocalał. Rozebrany w pierwszych latach "władzy socjalistycznej" i skazany na zapomnienie. Resztki fundamentów zarosły dzikie chaszcze, a na dawnych trawnikach wypasane są, wiejskie krowy. O dawnej świetności przypominać może tylko "jesionowa aleja" prowadząca do dworu i kilka okazałych, starych drzew. (Więcej na temat K Zielińskiego w publikacji wydanej przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie pt."Ciechanowskie Studia Muzealne" art. Jerzego Pełki "KAROL ZIELIŃSKI (1787 - 1835)").

Wracając do..
...historii miejscowości.
Jednym z największych, odnotowanych wydarzeń historycznych jakie miały miejsce na ziemi gołymińskiej, jest bitwa jaka została tu stoczona w okresie kampanii napoleońskiej. Miało to miejsce w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia - 6 grudnia 1806 roku. Więcej na temat samej bitwy możemy dowiedzieć się z publikacji wydanej przez Urząd Gminy w Gołyminie -Ośrodku i Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, której autorem jest historykdr Aleksander Kociszewski pt. "BITWA POD GOŁYMINEM") 15 sierpnia 2006 roku z okazji zbliżającej się dwusetnej rocznicy tego wydarzenia, władze gminy Gołymin - Ośrodek wraz z jej mieszkańcami postanowiły uczcić pamięć wszystkich poległych tu żołnierzy, fundując im pamiątkowy obelisk oraz odsłaniając pamiątkową tablicę. Na południowy wschód od Gołymina-Ośrodka, przy drodze do Pułtuska - położona jest wieś...

Osiek Aleksandrowo
Na skraju tej wsi po lewej stronie szosy, znajduje się zbiorowa mogiła 80 powstańców z okresu powstania styczniowego z ich dowódcą Dionizym Bentkowskim i adiutantami - Filbornem i Zegrzdą. Powstańcy wycofujący się od strony Warszawy otoczeni zostali na skraju tej wsi przez carskich kozaków. Polegli w nierównej walce - 22 sierpnia 1863 roku. Miejscowa społeczność zadbała o ich pamięć budując im kamienny nagrobek z tablicą pamiątkową. Za laskiem otaczającym mogiłę powstańców jest rozległy akwen wodny powstały po dawnej żwirowni, dzierżawiony przez Gołymińskie Towarzystwo Wędkarskie. Doskonały teren do wypoczynku i rekreacji.

(jur)
więcej na stronie... Lightbox JS v2.0 | Test Page

Kościól w Gołyminie Herb Golyńskich Grób Gen. Karola Zielińskiego General Karol Zieliński
Pamiątkowa aleja do dworu w Garnowie Odsonięcie Obelisku Grób powstańców w Osieku Akwen wodny w Osieku

powrót

Copyright - PTTK Ciechanów 2012- grafika- Studio CAM'RAT