PTTK Ciechanów
Loading Flash movie...

baner


KONTAKT

Biuro PTTK
06-400 Ciechanów
ul. Krubińska 33

e-mail: pttk@ciechanow.pl

tel. fax kon.
23 672 34 20
23 672 58 65
604 173 457

Czynne
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
12.00 - 15.00

Zapraszamy


Znajdziesz nas na:


Biuro
Podróżuj z nami
Przewodnicy

mazowsze.szlaki.pttk


Nasz partnerKatalog firm


OFERTACztery-kraje-w-siedem dni


NASZ REGION


Sarnowa Góra


Sarnowa Góra

...wieś ok. 5 km na zachód od Sońska, której nazwa umieszczona jest na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. W pobliżu wsi w dn.15-18 sierpnia 1920 r. oddziałypolskie 18 Dywizji Piechoty pod dowództwem gen.Franciszka Krajowskiego stoczyły walkę z wojskami sowieckimi. Krwawa bitwa w okolicach Sarnowej Góry zapobiegła przełamaniu lewego skrzydła 5 Armii przez bolszewików. Stała się też momentem zwrotnym w całej zwycięskiej wojnie z bolszewikami w 1920 r. Na miejscu bitwy w 2005 r., w 85. rocznicę wojny ciechanowski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego i Urząd Gminy w Sońsku ufundowały pamiątkowy głaz oraz tablicę informacyjną z opisem wydarzeń i szkicem sytuacyjnym bitwy.
Ryszard Marut


Nagranie wideo z uroczysteści odsłonięcia pomika pt. SARNOWA GÓRA .


powrót

Copyright - PTTK Ciechanów 2012- grafika- Studio CAM'RAT