PTTK Ciechanów
Loading Flash movie...

banerKONTAKT

Biuro PTTK
06-400 Ciechanów
ul. Krubińska 33

e-mail: agata@pttkciechanow.pl

telefon.


604 173 457

Czynne
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
10.00 - 18.00
sobota
10.00 - 14.00
Zapraszamy

NR KONTA

68 8230 0007 2006 3000 0256 0001Znajdziesz nas na:


Galeria
Biuro

NASZ REGION


Pułtusk


 Jadąc z Ciechanowa - Pułtusk wita nas czerwonymi zabudowaniami dawnych wojskowych koszar, dziś już. przez wojsko opuszczonymi. Niewielkie, ciche dwudziestotysięczne miasteczko ożywia się nieco z początkiem roku akademickiego, /a sprawą studentów pobierających nauki w pułtuskiej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra (Geysztora. AM, jedna / pierwszych i najprężniejszych prywatnych uczelni w Polsce, wywiera wielki wpływ naukowy, kulturalny, a także gospodarczy nie tylko na sam Pułtusk, ale na cale północne Mazowsze (kilka wydziałów AH lokalizowano w Ciechanowie).
  Na pierwszych światłach skręcamy w lewo, w ul. Świętojańską. Na wysokości tych świateł po prawej stronie zwróćmy uwagę na budynek szpitala z 1876 roku i przylegającą do niego XVIII - wieczną szpitalną kaplicę. Uznawana jest ona e/asem za fragment murów obronnych Pułtuska, choć nigdy nic wspólnego z budowlą obronną nie miała. Natomiast Pułtusk, jako jedno z trzech miast na Mazowszu, posiadał średniowieczne mury obronne. Ich budowę rozpoczął biskup Erazm Ciołek na początku XVI stulecia. Otaczały miasto od strony południowej i zachodniej, posiadały trzy bramy. Za jedną z tych bram biskup Andrzej Koskowski w połowic XVI wieku ufundował murowany budynek, będący schronieniem dla biedaków i podróżnych, którzy docierali do miasta już po zamknięciu bram.
  Na Rynku, do którego doprowadzi nas ul. Świętojańska, w pobliżu wieży ratuszowej możemy zaparkować samochód i udać się na niezwykły spacer po staromiejskiej wyspie.
 
  Pułtuski Rynek
położony jest na wyspie utworzonej przez rozwidlenie odnogi Narwi. Uwalany jest też. za najdłuższy rynek w Europie. Ma 400 metrów długości i 50 m. szerokości. Jego południową pierzeję zamyka górujący nad miastem dawny zamek biskupów płockich, obecnie Dom Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska". Od północy rynek zamyka kolegiata, drugi w hierarchii kościół w diecezji, po płockiej katedrze. Zwiedzanie zacznijmy od gotycko-renesansowej wieży przylegającej do ratusza. Mieści się w niej Muzeum Regionalne. Można tu nabyć liczne wydawnictwa, a także zapytać o przewodnika, jeśli właśnie z nim zechcemy zwiedzać miasto. Muzeum współpracuje z Ośrodkiem Studiów Epoki Napoleońskiej AH. Sama wieża pochodzi z początków XV wieku, jej fundatorem był biskup Jakub z Korzwi. Wspinaczka przez siedem pięter wymaga nieco kondycji. Na poszczególnych piętrach rozlokowano zabytki związane z historią miasta, dokumenty i księgi, ikonografie, średniowieczne znaleziska archeologiczne, pochodzące m.in. z badań prowadzonych na zamkowym wzgórzu.
  Warto obejrzeć zbiór kosmicznych" kamieni, w pobliżu. Pułtuska spadł bowiem w 1868 roku z deszczem meteorytów. zarejestrowany jako jeden z największych w dziejach świata. Z ostatniej kondygnacji wieży przez lunety obserwować możemy przecięty wstęga i starorzeczami Narwi cały Pułtusk i okolicę. Na jej przeciwległym brzegu, w widłach Bugu i Narwi rozpościera się Puszcza Biała. Kolejnym etapem naszego zwiedzania jest Dom Polonii.
  U jego stóp uwagę przyciąga niewielka kapliczka p w. ś w. Marii Magdaleny, zwana potocznie przez pułtuszczan „Magdalenką", Ufundowana została przez biskupa Andrzeja Krzyckiego w XVI wieku. Zniszczona podczas działań wojennych i odbudowana niemal od nowa. Mieściła niegdyś galerie sztuki, obecnie pełni ponownie funkcje sakralna.
  Do Domu Polonii wiedzie szeroki arkadowy most, wzniesiony w XVII wieku przez biskupa Henryka Firle-ja. Rezydencja posadowiła się na zrębach drewnianego grodu, którego ślady odkryto podczas prac konserwatorskich. Biskupi płoccy otrzymali kasztelanię pułtuską już w Xl w. W XV wieku biskup Paweł Giżycki wzniósł pierwsze murowane budynki. (-)
  Zwiedzając zamek, można zgłosić się do hotelowej recepcji, gdzie obsługa wskaże drogę na zamkową wieżę. W przeszklonych krużgankach obejrzeć możemy odsionięte fragmenty starych murów zamkowych oraz urządzane tam wystawy czasowe. Proponujemy zejść krętymi schodami naprzeciw recepcji i zajrzeć do jednej z hotelowych restauracji, gdzie w wielkim ściennym akwarium pływają dorodne liny, sumy i sandacze. Smakoszy ryb informujemy, że w karcie menu nie brakuje oryginalnie przyrządzanych potraw rybnych. Dom Polonii kontynuuje również tradycje kuchni staropolskiej, myśliwskiej, szlacheckiej, ziemiańskiej i kresowej. W Pułtusku mieszkał wraz z rodzicami poeta i prozaik Wiktor Gomulicki, a w domu pod nr 28 w 1806 roku zatrzymał się cesarz francuzów Napoleon. Informują nas o tym umieszczone na obu budynkach pamiątkowe tablice.
 
  (więcej w informatorze "Są takie miejsca")

Lightbox JS v2.0 | Test Page Pułtusk - Zamek

Pułtusk - Zamek

Pułtusk - Zamek

Pułtusk - Zamek

Pułtusk - Zamek

Pułtusk - Zamek


powrót

Copyright - PTTK Ciechanów 2012- grafika- Studio CAM'RAT